Privacyverklaring

Privacy verklaring
Annemarie van Doorne
www.decursusvaneenvoud.nl
Mei 2018

Bescherming Persoonsgegevens
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)

Over mij

decursusvaneenvoud.nl wordt beheerd door Annemarie van Doorne
Mijn gegevens zijn:
Liefde van de Ziel
Annemarie van Doorne
Aloebruin 13 2718 NR Zoetermeer
Email adres: liefdevandeziel@hotmail.com
KvK: 65215907
IBAN: NL57ABNA0587198249 tnv Liefde van de Ziel

Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer je bent ingeschreven voor een van mijn cursussen, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
*Voor- en achternaam
*e-mailadres
*Telefoonnummer
*Bedrijfsnaam
*Straat en huisnummer
*Postcode en woonplaats
*Geboortedatum
*KvK nummer
*IP-adres
*Btw nummer

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
* Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het versturen van een bevestigingsmail. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb als je je inschrijft, niet met gegevens die via het contact- en/of bestelformulier binnengekomen zijn. Ik sla deze gegevens op in het e-mail systeem van MailChimp, en je krijgt een e-mail om je inschrijving nogmaals te bevestigen.
* Je naam en adresgegevens gebruik ik voor het versturen van een bestelling.
* Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het doen van een bestelling, kunnen wij gebruiken voor het beantwoorden van vragen en/of het navraag doen over een bestelling.

Jouw Gegevens op decursusvaneenvoud.nl
Wanneer je bent ingeschreven voor een van mijn cursussen en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail
of door contact met mij op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Je naam en e-mailadres dat je opgeeft als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief wordt opgeslagen in mijn e-mailsysteem van MailChimp. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. MailChimp voldoet aan de veilige-havenovereenkomsten van de VS met de EU en Zwitserland, waarop toezicht wordt gehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Deze heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. MailChimp garandeert dat zij zich houdt aan de beginselen van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. De naleving van dit privacybeleid wordt regelmatig getoetst door TRUSTe. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je hier: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.7608688.355236612.1518521614-659512287.1518521614

Een cursus bestellen
Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om gemaakte bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik zal je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. De gegevens die ik opsla zijn:
* Voor – en achternaam Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
* Adres, postcode en woonplaats Dit adres gebruik ik voor de correcte levering van jouw bestelling
* Telefoonnummer Mocht ik je willen informeren over je bestelling, dan doe ik dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.
* E-mailadres Bij elke opdracht aanvraag en/of bestelling ontvang je van mij, zodra ik je aanvraag en/of bestelling ontvangen heb, een bevestiging en factuur per e-mail.

Privacy cliënten
JOUW PRIVACY
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
*als therapeut zijnde een beroepsgeheim heb, alles wat je mij persoonlijk verteld zal tussen ons blijven. Ik schrijf hiervan niks op en werk niet met dossiers.
* zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens.
* er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Facebook Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier. https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Na 14 maanden worden gegevens automatisch verwijderd. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. Zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond; Cookies uitschakelen. https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy

Social Media
Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Links
Op deze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten liefdevandeziel.nl Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via liefdevandeziel@hotmail.com

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Copyright © 2018 · Annemarie van Doorne · decursusvaneenvoud.nl